Category:NEWS

Deze brief dient als een kennisgeving met betrekking tot de prijsstijging van de verbruiksbelasting die wij van overheidswege moeten doorvoeren vanaf 1 januari 2019. U mag verwachten dat deze prijsstijging zeker een directe stijging ook in de kwaliteit van onze diensten betekent.

Deze brief dient als een kennisgeving met betrekking tot de prijsstijging van de verbruiksbelasting die wij van overheidswege moeten doorvoeren vanaf 1 januari 2019. U mag verwachten dat deze prijsstijging zeker een directe stijging ook in de kwaliteit van onze diensten betekent.

Deze brief dient als een kennisgeving met betrekking tot de prijsstijging van de verbruiksbelasting die wij van overheidswege moeten doorvoeren vanaf 1 januari 2019. U mag verwachten dat deze prijsstijging zeker een directe stijging ook in de kwaliteit van onze diensten betekent.